22 sierpnia 2019

Realizacje

 • Geodezyjna obsługa budowy fabryki mebli Steinpol w Zielonej Górze
 • Geodezyjna obsługa budowy mikrofiltrów w Zawadzie na ujęciu wody dla Zielonej Góry
 • Pomiary wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry 1998-1999
 • Geodezyjna obsługa budowy kopalni ropy naftowej w Mozowie
 • Pomiary kontrolne przemieszczeń komina na kopalni KRNiGZ Dębno
 • Pomiary kontrolne odciągów świeczki na kopalni KRNiGZ Dębno
 • Wykonanie mapy do celów projektowych w Nowogrodzie Bobrzańskim dla ZKSM Zielona Góra
 • Geodezyjna obsługa budowy sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze
 • Geodezyjna obsługa budowy sieci gazowych – Zielona Góra, Gubin, Żary, Szprotawa
 • Geodezyjna obsługa budowy sieci kanalizacyjnych – Obłotne k. Sulechowa, Nowogród Bobrzański
 • Geodezyjna obsługa budowy sieci telekomunikacyjnej – Zielona Góra, Gubin, Żagań, Świdnica k. Zielonej Góry
 • Geodezyjna obsługa budowy sieci wodociągowej – Zielona Góra, Jeleniów
 • Geodezyjna obsługa budowy wież telefonii komórkowych – zachodnia Polska
 • Podziały nieruchomości – Zielona Góra i województwo lubuskie
 • Rozgraniczenia nieruchomości – Zielona Góra i województwo lubuskie
 • Wznowienie i wyznaczenie znaków granicznych – Zielona Góra i województwo lubuskie
 • Wykonanie dokumentacji do celów prawnych, ujawnienia w księgach wieczystych (wyrys i wypis, wykaz zmian gruntowych) – Zielona Góra i województwo lubuskie
 • Pomiary objętości mas ziemnych i hałd – województwo lubuskie
 • Sondowanie i pomiar dna zbiorników wodnych – województwo lubuskie
 • Pomiary kontrolne i regulacja bram na sortowni wysypiska śmieci dla Zielonej Góry