22 sierpnia 2019

Teren działania: Zielona Góra, województwo lubuskie, zachodnia Polska.

 

Zakres usług:

  • opracowania kartograficzne i mapy dla celów projektowych
  • inwentaryzacja powykonawcza budynków
  • inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu
  • geodezyjne pomiary realizacyjne
  • geodezyjna obsługa inwestycji przemysłowych
  • analizy i badania stanu prawnego nieruchomości
  • przygotowania dokumentacji geodezyjnej do obrotu nieruchomościami
  • podziały nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • wyznaczenia i wznowienia znaków granicznych

Uprawnienia geodezyjne w zakresie 1, 2, 4.